Produkttyper

Vi erbjuder vi bland annat: IC-kretsar, minnen, halvledare, mikroprocessorer, diskreta, passiva, moduler, datakomponenter, mönsterkort, displayer, automatsäkringar, elektromekanik, strömförsörjning, solceller, batterier m.m.