Leveransvillkor

Offert

En offert gäller i 30 dagar och gäller med reservation för mellanförsäljning.

Observera att alla beställningar ska betraktas som icke-avbokningsbara och icke-returnerbara (NCNR) för icke-kvalitets relaterade frågor.

Leveransvillkor

Leveranser sker i enlighet med IML-2000 med tillägg enligt nedan. Notera att varje offert och/eller (förskotts) faktura kan innehålla ytterligare/separata villkor som gäller före alla andra villkor.

Tillägg till leveransbestämmelser enligt IML-2000

Endast sådana returer som TMS Electronics kan ställas till svars för accepteras t.ex. fabrikationsfel eller felexpediering. Felexpediering(endast visuell ankomstkontroll) gäller ej funktionsgarantin som normalt är 1 år.

Garantivillkor

Levererat gods erhåller samma standardgaranti som tillverkaren erbjuder, dock mininum ett års garanti.

Försäkring

TMS Electronics har transport och ansvarsförsäkring som täcker allt levererat gods genom Länsförsäkringar.

Spårbarhet

Produkter vi erbjuder levereras med full spårbarhet och med max 18 månader gamla datumkoder.