Kvalité

Kvalité & miljöansvar

Kvalitet & service är vår ledstjärna. Vi är certifierade enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Vårt lager och våra rutiner är anpassade till ESD och vår personal är ESD-utbildad. Det är dessutom larmat via SOS Alarm.

ISO

ESD-kontroll i enlighet med IEC-613-5-1 normer

  • ESD-anpassad lagring och hantering (bl a skor, jordning)

  • ESD-utbildad och certifierad personal

  • EPA (ESD protected area)

  • Luftfuktighetskontrollerat lager