Om TMS Electronics

TMS Electronics har sedan 1997 servat elektronikindustrin med allt från elektronikkomponenter till tjänster inom området. Vi har erhållit högsta kreditbetyg sedan 2004 från Dun&Bradstreet och UC sedan 2006. Vi är certifierade av Intertek enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015.

Vårt huvudkontor och lager ligger i Växjö(Sverige) och är ett av norra Europas största innehållande elektronikkomponenter. Vi äger över 3 300kvm höglager med ca 4 000 pallplatser och kan erbjuda rikligt med lagerkapacitet till våra kunder.

I kombination med vår mycket effektiva affärsmodell, långsiktighet, professionella personal och starka finanser blir vi en komplett partner oavsett kundens storlek.

Vi har även kontor i USA och Hong Kong.

Vår vision

Vår vision är att bygga ett starkt varumärke som våra kunder relaterar till god kvalité och service. Vår märkesneutralitet och tilläggstjänster gör oss breda i vårt utbud. Vi garanterar kvalité och spårbarhet i våra produkter, vilket vi tror är nyckeln till vår framgång.

Verksamhetspolicy

TMS Electronics samt dess bi-firmor, skall av sina intressenter identifieras som kvalificerad och kompetent distributör av elektronikkomponenter. Den branschkunskap som TMS Electronics besitter skall alltid fokusera på kundens behov och sträva efter optimal kundtillfreds­ställelse. Varje kundkontakt skall genomsyras av god service samt snabba, pålitliga leveranser där med full spårbarhet.

TMS Electronics skall som företag värna om uthållig utveckling såväl i sin verksamhet som hos förmedlade produkter där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska TMS Electronics verka för förebyggande av föroreningar samt för optimalt miljöanpassade produkter.

Vår arbetsmiljö skall präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och stimulerande. En god arbetsmiljö innebär inte bara att skaderiskerna minimeras utan också att personalen skall känna trivsel och utvecklas i arbetet.

Ständig förbättring i det förebyggande arbetet skall ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllan-det av de lagar, föreskrifter och normer som samhället och våra kunder ställer på verksamheten.

Växjö i februari 2023

VD, Tomas Möcander

TMS outside